Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling besluit tot intrekking enkele lokale regelingen arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2015
Citeertitel Besluit tot intrekking enkele lokale regelingen arbeidsvoorwaarden gemeente Overbetuwe 2015
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp personeel en organisatie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) intrekking van de Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 02-02-2016
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2016
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 26-01-2016
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling officiele bekendmakingen,1 februari 2016, gemeenteblad 11250
Kenmerk voorstel 15bb00012

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

hoofdstuk 3 van de CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
02-02-2016 01-01-2014 01-01-2016 intrekking 26-01-2016
officiele bekendmakingen, gemeenteblad nr 11250, 1 februari 2016
15bb00012
02-02-2016 01-01-2016 intrekking van de Bezoldigingsregeling gemeente Overbetuwe 26-01-2016
officiele bekendmakingen,1 februari 2016, gemeenteblad 11250
15bb00012

 

intrekkingsbesluit lokale regelingen 160126

intrekkingsbesluit lokale regelingen 160126 (PDF)
Omschrijving: