Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Beleidsregel Woonvoorziening - algemeen gebruik - Wmo

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Beleidsregel Woonvoorziening - algemeen gebruik - Wmo
Citeertitel Beleidsregel Woonvoorziening - algemeen gebruik - Wmo
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp algemeen
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 22-08-2013
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 23-07-2013
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling De Betuwe; 21-08-2013.
Kenmerk voorstel 13bw000147

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
22-08-2013 nieuwe regeling 23-07-2013
De Betuwe; 21-08-2013.
13bw000147

Beleidsregel Woonvoorziening – algemeen gebruikelijk – I022

 

De volgende woonvoorzieningen worden als algemeen gebruikelijk aangemerkt:

thermostaatkranen;

hendelkranen met temperatuurbegrenzer;

hangtoilet (toilet dat aan de muur bevestigd is in plaats van aan de grond);

centrale verwarming;

douche;

keramische kookplaat;

douchekop op glijstang;

condensdroger.

Deze opsomming is niet limitatief.

 

Er kunnen zich altijd situaties voordoen dat afwijzing op grond van het criterium 'algemeen gebruikelijk' onbillijk uitpakt. In die gevallen is zorgvuldige afweging van de vraag of de hardheidsclausule zou kunnen of moeten worden toegepast, geboden.

 

Afschrijvingstermijnen

 

Artikel 2, tweede lid, onderdeel a van de verordening Wmo bepaalt dat er geen voorziening wordt toegekend, indien de voorziening algemeen gebruikelijk is. Zoals hierboven al is aangegeven, kan het begrip ‘algemeen gebruikelijk’ niet limitatief worden ingevuld. Nadere invulling is uiteraard wel mogelijk.

 

Deze nadere invulling kan plaats vinden als het gaat om woonvoorzieningen. Het gaat dan met name om woonvoorzieningen die economisch zijn afgeschreven. De redenering is dat vervanging van deze woonvoorzieningen algemeen gebruikelijk is en dus niet ten laste kunnen komen van de Wmo. Zie de uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 7 maart 2012, nr. AWB 11/4293 waarin deze regel is aanvaard. De rechtbank zegt dat bij het vaststellen van het afschrijvingspercentage, de gemeente “in redelijkheid aansluiting kan zoeken bij de afschrijvingstermijnen die door de vereniging Overleg voorzitters huurcommissies zijn vastgesteld in hun Beleid huurverhoging na woningverbetering”.  

Op grond van deze uitspraak kan het college uitgaan van afschrijvingstermijnen die door de vereniging Overleg voorzitters huurcommissies zijn vastgesteld in hun Beleid huurverhoging na woningverbetering.

 

Het college hanteert de volgende termijnen om te bepalen of vervanging van een bepaalde voorziening algemeen gebruikelijk is:

 

Voorziening

Terrmijn

 

 

CV-ketel (incl. VR- en HR-ketels)

15 jaar

Mechanisch ventilatiesysteem

 

Vervanging keuken

 

Intercom-installatie

 

 

 

Vervanging sanitair

25 jaar

Bad- of douchegelegenheid (incl. uitbreiding)

 

(Totale) renovatie

 

 

 

CV-installatie (excl. de CV-ketel), dus incl. leidingen, radiatoren etc.

30 jaar

 

beleidsregel woonvoorziening - algemeen gebruikelijk - Wmo - 2013 13 07 23

beleidsregel woonvoorziening - algemeen gebruikelijk - Wmo - 2013 13 07 23 (PDF)
Omschrijving: