Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld) 18-05-2017
Onderwerp openbare orde en veiligheid
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 01-01-2012
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 20-12-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00079

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Plaatselijke Verordening, art. 5:18a, eerste lid

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
01-01-2012 18-05-2017 nieuwe regeling 20-12-2011
Hét Gemeente Nieuws; 21-12-2011
11bwb00079

Onderwerp:

Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00079

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel(en) 5:18a, eerste lid van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Overbetuwe;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

 

Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen

gemeente Overbetuwe 2011

Artikel 1 Aanwijzing locaties

1.

De in onderstaande tabel opgenomen locaties worden aangewezen voor het innemen van een vaste standplaats voor het daarbij vermelde aantal vierkante meters, het aantal standplaatsen en de vermelde dagen en dagdelen:

 

Nr.

Dorp

Locaties

Maximum m² per locatie

Aantal stand-plaatsen

Dagen

Dagdelen

1.

Driel

Polenplein

60

2

Ma – za

 

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

2.

Elst

Parkeerplaats

De Helster *

80

1

Ma – vr

08.00 – 13.00

 

3.

Elst

Dorpsstraat (locatie Primera)

80

2

Ma – za (m.u.v. donderdagmorgen)**

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

4.

Elst

Werenfriedplein

48

1

Ma – za (m.u.v. donderdagmorgen)**

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

5.

Elst

Dorpsstraat

(locatie fontein)***

120

1

Ma – Vr (m.u.v. donderdagmorgen)**

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

6.

Herveld

Dorpsplein

70

4

Ma – za

 

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

7.

Heteren

De Beemdhof

30

2

Ma – za

(m.u.v. vrijdagmorgen)**

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

8.

Oosterhout

De Honsvoet

60

2

Ma – za

 

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

9.

Randwijk

Erfstraat

30

1

Ma – za

 

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

10.

Valburg

Molenhoekplein

30

1

Ma – za

 

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

11.

Zetten

Julianaplein

60

2

Ma – za (m.u.v.

dinsdagmiddag)**

08.00 – 13.00

14.00 – 21.00

 

*

Deze standplaatslocatie is alleen beschikbaar voor dienstverlenend gebruik (bijv. informatieverstrekking door zorgverzekeraars of nutsbedrijven).

**

Op de uitgezonderde dagdelen vindt in deze dorp de weekmarkt plaats.

***

Deze standplaatslocatie is alleen beschikbaar voor kentekengraveerders.

 

2.

De locaties is op de bij deze beleidsregels behorende bijlagen gearceerd op de plattegronden aangegeven.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit locaties vaste standplaatsen gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 20 december 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

Aanwijzingsbesluit locatie vaste standplaatsen 2011 11 12 20

Aanwijzingsbesluit locatie vaste standplaatsen 2011 11 12 20 (PDF)
Omschrijving: