Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe 2011
Citeertitel Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe 2011
Vastgesteld door college van burgemeester en wethouders
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp financiën en economie
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) nieuwe regeling
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 17-03-2011
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-07-2010
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 15-02-2011
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
Kenmerk voorstel 11bwb00003

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Marktverordening gemeente Overbetuwe 2010, art. 2 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
17-03-2011 01-07-2010 nieuwe regeling 15-02-2011
Hét Gemeente Nieuws; 16-03-2011
11bwb00003

Onderwerp: Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe 2011

 

Ons kenmerk: 11bwb00003

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe;

 

gelet op artikel 2, tweede lid van de Marktverordening gemeente Overbetuwe 2010;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen het

 

 

Besluit branche-indeling markten

gemeente Overbetuwe 2011

 

 

Artikel 1 Branche-indeling markt Elst

Op de markt in Elst wordt voor elke branche en artikelgroep het aantal kooplieden toegelaten en het aantal meters verkooplengte vastgesteld, zoals bepaald in onderstaande tabel:

 

Branche en artikelgroep

A

B

C

D

Aardappelen, groenten en fruit

3

40

-

40

Brood, koek en banket, chocolade- en suikerwerken

1

12

-

16

Noten, verduurzaamde zuidvruchten en stroopwafels

1

12

-

12

Poelierswaren, met/zonder eieren

1

6

-

10

Snijbloemen

1

6

-

8

Vis- en visproducten

2

20

-

20

Zuivel (zachte en verse kaas)

2

12

-

16

Diervoeders- en -benodigdheden

1

8

-

8

Lederwaren tassen, portefeuilles, riemen en koffers

1

8

-

8

Bomen, heesters, eenjarige planten en/of perkplanten (eventueel in combinatie met pot- en kamerplanten)

1

16

-

16

Speelgoed en sieraden (bijoux)

1

12

-

12

Textiel: beenbekleding

1

12

-

12

Textiel: dames- en herenmode

1

12

-

24

Textiel: kleinvakartikelen

1

8

-

8

Textiel: onderkleding / nachtgoed

1

8

-

12

Textiel: tafelkleedjes, bedtextiel, kussens, tafelzeil en antislipzeil

1

8

-

8

Textiel: wolartikelen en breigarens

1

8

-

8

Rijwielonderdelen en wenskaarten

1

12

-

16

Huishoudelijke artikelen, waaronder tafelzeil en antislipzeil

1

10

-

10

Artikel 2 Branche-indeling markt Zetten

Op de markt in Zetten wordt voor elke branche en artikelgroep het aantal kooplieden toegelaten en het aantal meters verkooplengte vastgesteld, zoals bepaald in onderstaande tabel:

 

Branche en artikelgroep

A

B

C

D

Aardappelen, groenten en fruit

1

8

 

8

Brood, koek en banket, chocolade - en suikerwerken

1

8

 

8

Noten, verduurzaamde zuidvruchten en stroopwafels

1

8

 

8

Poelierswaren, met/zonder eieren

1

6

 

6

Snijbloemen

2

14

 

14

Vis- en visproducten

2

14

 

14

Zuivel (zachte en verse kaas)

1

8

 

8

Speelgoed en sieraden (bijoux)

1

8

 

8

Textiel: beenkleding

1

12

 

12

Textiel: dames - en herenmode

3

32

 

32

Textiel: kleinvakartikelen

1

12

 

12

Textiel: onderkleding / nachtgoed

1

8

 

8

Textiel: lingerie en foundation

1

15

 

15

Textiel: stoffen, coupons en lappen

1

12

 

12

Textiel: wolartikelen, breigarens

2

20

 

20

Rijwielonderdelen en wenskaarten

1

8

 

8

Huishoudelijke artikelen, waaronder tafelzeil en antislipzeil

1

20

 

20

(Vietnamese) loempia’s

1

3

 

3

Natuurvoeding

1

8

 

8

Lectuur

1

4

 

4

Telefoonartikelen

1

8

 

8

Artikel 3 Verklaring tabellen

 1. 1.In de artikelen 1 en 2 wordt verstaan onder:

  1. a.het aantal vaste kooplieden;

  2. b.het aantal door A bezette meters verkooplengte;

  3. c.het aantal meelopers, en

  4. d.het aantal meters in te voeren als artikelenstop of als vastgestelde lengte voor de branche food/bederfelijke waren.

 2. 2.Als branche food/bederfelijke waren,als bedoeld in het eerste lid, worden aangemerkt:

  1. a.Aardappelen, groente en fruit;

  2. b.Brood, koek en banket, chocolade- en suikerwerken;

  3. c.Noten, verduurzaamede zuidvruchten en stroopwafels;

  4. d.Poelierswaren;

  5. e.Snijbloemen;

  6. f.Vis- en visproducten;

  7. g.Zuivel, en

  8. h.(Vietnamese) loempia’s.

Artikel 4 Branche-indeling markt Heteren

Op de markt in Heteren mag per branche en artikelgroep één ambulante handelaar een plaats innemen met een maximum van 12 meter frontbreedte per standplaats.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 juli 2010.

Artikel 6 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit branche-indeling markten gemeente Overbetuwe 2011.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 februari 2011.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

 

 

 

 

Th.M.M. Hoex.

E. Tuijnman.

 

 1. 1.De beheerders verstrekken aan de gemeentesecretaris, of aan degene die namens hem met het toezicht is belast, alle bescheiden en inlichtingen die voor een goede vervulling van zijn taak noodzakelijk zijn en verlenen de nodige medewerking om inzicht te verschaffen in de ordening en toegankelijkheid van de archiefbescheiden, alsmede in de opzet en werking van hulpmiddelen en systemen waarin archiefbescheiden zijn opgenomen.

 

 1. a.opheffing, samenvoeging of splitsing van een beheerseenheid of overdracht van één of meer taken aan een andere beheerseenheid, overheidsorgaan of rechtspersoon;

 

besluit branche-indeling markten 2011 11 02 15

besluit branche-indeling markten 2011 11 02 15 (PDF)
Omschrijving: