Disclaimer

In het onderdeel Regelgeving vindt u geldende algemeen verbindende voorschriften (verordeningen) en beleidsregels van de gemeente Overbetuwe. De complete tekst, waarin alle wijzigingen zijn verwerkt, is gepubliceerd. De informatie in dit onderdeel vormt geen bekendmaking in de zin van de Gemeentewet of de Algemene wet bestuursrecht. Alleen publicatie in het binnen de gemeente te verspreiden huis-aan-huisblad heeft een officieel karakter.

Zoeken in regelgeving

            

Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe

Voor deze verordening versie is geen samenvatting ingevoerd.

Gegevens van de regeling

Overheidsorganisatie Gemeente Overbetuwe
Officiële naam regeling Verordening tot intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2014
Citeertitel Verordening tot intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2014
Vastgesteld door gemeenteraad
Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)
Onderwerp maatschappelijke zorg en welzijn
Opmerkingen m.b.t. de regeling Geen.
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.
Betreft (aard van de wijziging) De Verordening declaratiefonds is ingetrokken met ingang van 1 januari 2014
Datum van inwerkingtreding van (een versie van) de regeling 18-01-2014
Datum terugwerkende kracht (t/m) van (een versie van) de regeling 01-01-2014
Datum ondertekening van (een wijziging van) de regeling 07-01-2014
Bron bekendmaking van (een wijziging van) de regeling www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr 2297
Kenmerk voorstel 13rb000169

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet artikelen 147 en 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht t/m Datum uitwerkingtreding Betreft Datum ondertekening
Bron bekendmaking
Kenmerk
voorstel
18-01-2014 01-01-2014 De Verordening declaratiefonds is ingetrokken met ingang van 1 januari 2014 07-01-2014
www.officielebekendmakingen.nl gemeenteblad 17 januari 2014, nr 2297
13rb000169
01-01-2012 01-01-2014 art. 1, 2 en 3. 20-12-2011
De Betuwe; 28-12-2011
11rb000188
03-01-2008 01-01-2007 01-01-2012 art. 1, 8 t/m 11 18-12-2007
Hét Gemeente Nieuws; 27-12-2007
07rb000160
01-01-2006 01-01-2007 nieuwe regeling 29-11-2005
Hét Gemeente Nieuws; 14-12-2005
05RB000103

Onderwerp:

Verordening tot intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2014

 

Ons kenmerk: 13RB000169

 

Nr. 14b

 

De raad van de gemeente Overbetuwe;

 

gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013;

 

gelezen het advies van de voorbereidende vergadering van 17 december 2013;

 

gelezen het advies van de Participatieraad van 4 oktober 2013;

 

overwegende dat door de invoering van de Gelrepas per 1 januari 2014 het Declaratiefonds komt te vervallen, waardoor de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2006 kan worden ingetrokken;

 

gelet op artikel(en) 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast de stellen de

 

Verordening tot intrekking van de Verordening declaratiefonds

gemeente Overbetuwe 2014

Artikel 1 Intrekking verordening

De Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2006, zoals vastgesteld bij besluit van 29 november 2005 en gewijzigd bij besluiten van 18 december 2007 en 20 december 2011, wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2014.

Artikel 3 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot intrekking van de Verordening declaratiefonds gemeente Overbetuwe 2014.

 

Aldus besloten in zijn openbare vergadering

van 7 januari 2014.

 

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

 

drs. A.J. van den Brink MBA.

drs. A.S.F. van Asseldonk.

 

verordening tot intrekking van de verordening declaratiefonds 140107

verordening tot intrekking van de verordening declaratiefonds 140107 (PDF)
Omschrijving: